இலங்கையில் 22 ஆவது மற்றும் 23 ஆவது மரணம்


 இலங்கையில் 22 ஆவது மற்றும் 23 ஆவது மரணம் பதிவு, தேசிய மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த 68 மற்றும் 81 வயதுடைய இரண்டு பெண்கள் உயிரிழப்புAdvertisement