முட்டை வியாபாரியின் நிலை


 கொரொனா அச்சத்தால் தென்னிலங்கையில் முட்டை விற்கும் வியாபாரியின் நிலை இது.Advertisement