வெள்ளம் வருவதற்கான காரணம்?


 யாழில் வெள்ளம் வர காரணம் மழை அல்ல, குப்பைகளே

‼