இந்தோனேசியாவில் நில நடுக்கம் Update ; இலங்கைக்கு சுனாமி அச்சுறுத்தல் இல்லை என்பதாக அறியக் கிடக்கின்றது.
#SriLanka #Tsunami