இலங்கை அதிபர் சேவை அலுவர்களின் ஆங்கில அறிவுப் பரீட்சை முடிவுகள்

#பெறுபேறுகள் வெளியாகின- RESULTS RELEASED!

இலங்கை அதிபர் சேவை அலுவர்களின் ஆங்கில அறிவை பரிசோதிப்பதற்காக நடாத்தப்பட்ட பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இணையத்தில் பார்வையிட
moe.gov.lk


--- Advertisment ---