சரணடைந்த சாரதிக்கு,விளக்க மறியல்

இன்று காலை நீதிமன்றில் சரணடைந்த பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்கவின் வாகன சாரதி துசார குமாரவுக்கு ஜனவரி 6 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைககப்பட்டள்ளார்.


--- Advertisment ---