மனிதப் பிழை

இந்த வாரம் ஒரு உக்ரேனிய விமான விபத்தில் 176 பேர் உயிரிழந்த சம்ம்பவம் தற்செயலாக நடந்தது, இது மனித பிழை என ஈரான் கூறியுள்ளது #iran #IranAttacks #IranPlaneCrash


Advertisement