துருக்கி எல்லையில் புவியதிர்வு

துருக்கி, ஈரான் எல்லையில் புவி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.


Advertisement