சுவிட்சர்லாந்தில்,இலங்கையர் மரணம்

சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள இலங்கை ஒருவர் (59), #COVID2019  காரணமாக    உயிரிழந்துள்ளார். வெளியுறவு அமைச்சு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது


Advertisement