இலங்கையில் 323

ஜா−எல − சுதுவெல பகுதியிலிருந்து ஒலுவில் தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒருவரே 323ஆவதாக அடையாளம் காணப்பட்ட கொவிட் தொற்றாளர்.− சுகாதார அமைச்சு.


Advertisement