இலங்கையில் 330 ஆக அதிகரிப்பு

இலங்கையில் மேலும் 2 தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையில் தொற்றாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 330 ஆக அதிகரிப்பு.


Advertisement