இலங்கையில், 567ஆக அதிகரிப்பு

புதிய 10 கொவிட் தொற்றாளர்களுடன் மொத்த தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 567ஆக அதிகரிப்பு


Advertisement