அம்பியுலன்ஸிஸ் மதுபானம்

கதுருவெல பகுதியில் அம்பியூலன்ஸ் வண்டியில் மதுபான போத்தல்களை கொண்டு சென்ற இரண்டு வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.


Advertisement