மலர்கள் விழுந்தென யாராலே?

#Rep/ShanthaRathnayaka.
கொழும்பு நகர் வெறிச் சோடிக் கிடக்கின்றது. வாகன நெரிசலற்ற, மனித நடமாட்டமற்ற பகுதிகளில்,மலர்கள் மலர்ந்து விழுந்து கிடக்கின்றது. #கொரொனா


Advertisement