ஒரு லட்சத்தை எட்டியுள்ளது,PCR பரிசோதனை

இலங்கையில் கொரோனா தொற்றை கண்டறிவதற்காக நடத்தப்பட்ட PCR பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை எட்டியுள்ளது


Advertisement