நவின் திசாநாயக்க தோற்றார்

நுவெரெலிய மாவட்டத்தில் நடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட நவின் திசாநாயக்க தோற்றார்.


Advertisement