தோற்றார் சுனில் ஹந்துன் நெதி

மாத்தறை மாவட்டத்தில், NPP  இன் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட சுனில் ஹந்துன் நெதி தோற்றுள்ளார்.


Advertisement