நடிகர்டெனிசன் குரே காலமானார்.

 


சிங்கள சினிமாத் துறையின் மூத்த நடிகர்களில் ஒருவரான டெனிசன் குரே காலமானார்.

ibctamil.com/srilanka/80/15… அரசியல் சுயநலத்திற்கு தமிழ் மக்கள் பகடைக்காய்களா? ஹர்த்தாலுக்கு எதிரான போபோராட்டத்்்
Advertisement