அறிவுறுத்தல்

 


தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவில் பதிவு செய்யப்பட்ட கையடக்கத்தொலைபேசிகளை மாத்திரம் கொள்வனவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.Advertisement