வடக்கில் இன்று

 
வட பகுதியில் #புரவி புயலின் தாக்கமும் அதைத் தொடர்ந்து பெய்து வரும் அடை மழை காரணமாக, தற்போதைய  யாழ்ப்பாணத்தின் நிலைமையே இது.


Advertisement