வெள்ள நிலவரம்


யாழில், தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழை காரணமாக யாழ்ப்பாணம் வைத்தியசாலையின் ஒரு கட்டடத்திினுள் வெள்ள நீர் ஏறியுள்ளததைக் காட்டும் படம் இது.
(நன்றி. தட்சா ஜீ அங்கஜன்)Advertisement