காசாவில் சண்டையை நிறுத்த #அமெரிக்க, #ரஷ்ய தலைவர்கள் வலியுறுத்தல்.via IFTTT