முட்டைப் பட்டிஸுக்குள் 20 ரூபாய் நாணயத்தாள்


 


யாழில் உள்ள உணவகமொன்றில் நபர் ஒருவர் உட்கொண்ட முட்டைப் பட்டிஸுக்குள்  20 ரூபாய் நாணயத்தாள் 


#Lka #SriLanka #SLnews #SRI