1995ம் ஆண்டுக்கு பிறகு கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வென்ற ரஷ்யர் யார் ? #USOpen2021via IFTTT