எல்பிட்டிய பிரதேச சபையை பொதுஜன பெரமுன கைப்பற்றியது

எல்பிட்டிய பிரதேச சபையை பொதுஜன பெரமுன கைப்பற்றியது.
Elpitiya Local Council Election-2019
Final Result
SLPP: 23,372 - 17 seats
UNP: 10,113 - 7 seats
UPFA: 5,273 - 3 seats
JVP: 2,435 - 2 seats