“சிந்து பிந்து மம” புகழ் ஜயலத் மனோரத்ன

முன்னாள் நாடக கலைஞர் மற்றும் நடிகர் ஜயலத் மனோரத்ன தனது 71 ஆவது வயதில் காலமானார்.


Advertisement