விஞ்ஞான சேவையின் பெறுபேறுகள்

இலங்கை விஞ்ஞான சேவையின் தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன.

முழுமையான விபரங்களுக்கு - http://www.pubad.gov.lk/web


Advertisement