இலங்கையில் 120 பேர்

மேலும் 3 Covid 19 பாதிப்பாளர்கள் புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்

மொத்தம் 120.

 #SriLanka #COVID19SL #Covid_19


Advertisement