புறப்படத் தயார்

வன்னியின் கண்காணிப்பு நிலையத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட 206 பேரை வீடுகளுக்கு அனுப்ப விமானப்படை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.


Advertisement