இலங்கையில் 505

கொரொனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 505 ஆக உயர்ந்துள்ளது.