சமூக இடைவெளி இல்லை

சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகளும் அமைச்சரும் கலந்து கொண்ட நிகழ்வொன்றில் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் சமூக இடைவெளி பற்றிய பரிந்துரை ஏற்கப்படவில்லை  என்பதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.


Advertisement