அக்கரைப்பற்றினால், அன்பளிப்புக்கள்

அனைத்துப்பள்ளி வாசல்கள் சம்மேளனம் ஜம்யதுல் உலமாவால் படையினருக்கான புதுவருட அன்பளிப்புகள் இன்று வழங்கி வைக்கப்பட்டன.


Advertisement