விண்கல்கள் விழலாம்

இலங்கை வான் பரப்பிலிருந்து இன்று முதல் எதிர்வரும் 25ம் திகதி வரை விண்கல்கள் விழும் சாத்தியம் உள்ளது − ஆர்த சீ கிளார்க் நிறுவனம் தெரிவிப்பு.


Advertisement