விசாரணையின் பின்பு வெளியேறினார்

4 மணி நேர விசாரணைகளின் பின்னர் குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்திலிருந்து வெளியேறினார் ரிஷாட் பதியூதீன்.
Advertisement