உயர்தர மாணவர்களுக்கானது!


உயர்தர மாணவர்களுக்கான மேலதிக வாசிப்பு நுால்கள், கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்கள இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன.மாணவர்கள் இலவசமாகத் தரவிறக்கலாம். இணைய முகவரிhttp://www.edupub.gov.lk/Books


Advertisement