ரியாத் பதியுதீன் புத்தளத்தில் கைது

ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல்கள் குறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷார்ட் பதியுதீனின் சகோதரர் ரியாத் பதியுதீன் புத்தளத்தில் கைது


Advertisement