கொரொனாவைக் கட்டுப்படுத்தும் பெண் தலைவிகள்

உலகின் பெண் தலைவிகள் சிறந்த முறையில் கொரெனாவைக் கட்டுப் படுத்தி வருகின்றார்கள். ஜேர்மனி ஒப்பீட்டளவில் பெரிய நாடு. உயிரிழப்பு சற்று அதிகம்.


Advertisement