சுமார் 14 பில்லியன் ரூபாய் வரை செலவு

புதிய சுகாதார வழிகாட்டுதல்களுடன் பொதுத் தேர்தலை நடத்துவது என்றால் சுமார் 14 பில்லியன் ரூபாய் வரை செலவு ஏற்படும், இருப்பினும் இது உத்தியோகப்பூர்வ அறிவிப்பு இல்லை - தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு


Advertisement