தாழமுக்கம் சூறாவளியாகலாம்


வங்காள விரிகுடா தாழமுக்கம் இன்று(16) தென் வங்காள விரிகுடாவில் ஒரு சூறாவளியாக வலுவடையும் சாத்தியம் – இலங்கை வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்.


Advertisement