"குடிக்க கஞ்சி இல்லை, கொப்பளிக்க பன்னீராம்"

"குடிக்க கஞ்சி இல்லை, கொப்பளிக்க பன்னீராம்" என்பது இலங்கைக்கு சாலப் பொருந்தும். செய்தி:
இலங்கையில் மிகப்பெரிய சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஹோமாகமையில்
. கட்டுமானப் பணிகள் விரைவில் ஆரம்பிக்கும்.


Advertisement