வெள்ளத்தில் ஒருவர் மரணம்

கேகாலை, வட்டாரம கால்வாயில் அடித்துச் செல்லப்பட்டவர் (48) மரணம்; கேகாலை, வல்தெனியவில் வீடொன்றில் மண்மேடு சரிவு; பெண்ணை (65) காணவில்லை


Advertisement