கிழக்கின் நீர் மட்டம் குறைந்தது

கிழக்கின் சில கரையோரப்பிரதேசங்களில் கிணற்று நீர் மட்டம் சடுதியாகக் குறைந்துள்ளது.


Advertisement