ஆணைக்குழுவில் ஆஜர்

சாட்சியம் வழங்குவதற்காக மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுர குமார திசாநாயக்க, அரசியல் பழிவாங்கல் தொடர்பில் ஆராயும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் ஆஜர்


Advertisement