மஹிந்தானந்தவிடம் வாக்குமூலம் பதிவு!

2011 கிரிக்கட் உலக கிண்ண இறுதியாட்டம் பணத்துக்கு விற்கப்பட்டு விட்டதாக முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரிடம் வாக்கு மூலமொன்று பதியப்பட்டுள்ளது.


Advertisement