அக்கரைப்பற்று ஸாஜஹான் (றிஜாஸ்) இன்று சஊதி அரேபியாவில் காலமானார்

ஜனாசா அறிவித்தல்

அக்கரைப்பற்று - 16(03) - 02/03 பொது வீதியை சேர்ந்த ஸாஜஹான் (றிஜாஸ்) இன்று சஊதி அரேபியாவில் காலமானார்

இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி றாஜிஊன்

நூர்தீன் மற்றும் நோனா தம்பதியரின் மகனான அன்னார்

மர்ஹூம் குல்லாஓடாவியாரின் பேரன் ஆவார்

வல்ல நாயன் அன்னாரை பொருந்திக் கொள்வானாக!

Info : Anwar Chunas Nawalapitiya 
+966 50 794 5530


Advertisement