தரிசித்த வேளை

 

#SJB கட்சியின் தலைவரும், நடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் தெரவு செய்யப்பட்ட சஜித் பிரேமதாச, தமது சக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான ஹர்சா டி சில்வா சகிதம் கடவத்தை க ங்காராம விகாரையினைத் தரிசித்த வேளையில் எடுத்துக் கொண்ட படம் இது.Advertisement