பிலிப்பைன்ஸ் பயணியைக் காணவில்லை

 


குவைத்திலிருந்து ,இந்தியாவுக்கு எண்ணெய் ஏற்றிக் கொண்டு வந்த பணாமா நாட்டுக் கப்பலின் கொள்கலனில் தீப் பரவ ஆரம்பித்துள்ளது. இருவர் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர். பிலிப்பைன்ஸ் பயணியைக் காணவில்லைAdvertisement