மூடப்படுகின்றன

  


கம்பஹா மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகள் மற்றும் பகுதி நேர வகுப்புக்களை அடுத்த வெள்ளி வரை மூடத் தீர்மானம் #SLnews #SriLanka #lkaAdvertisement