நேர் கொண்ட பார்வை

 


பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தினாந்தரம் செய்யும் உடல் பயிற்ச்சி மட்டுமல்ல உளப் பயிற்ச்சியும் இதுதுான்.Advertisement