ஜனாஸா அறிவித்தல்


பொத்துவில் அல்ப பஹ்ரியாப் பாடசாலைக்கு அருகாமையில் உள்ள குர்ஆன் மத்ர்ஸா நடாத்தும் MCM சித்தீக் ஹஸ்ரத் அவர்கள் இறைவனடி சேர்ந்தார் இன்னாலில்லாஹி வயின்னாஇலைஹி ராஜிவூன்.Advertisement